Webhosting

WEB HOSTING

Šta je web hosting?
Da bi Vaš web sajt bio vidljiv na Internetu, potrebno je da se postavi na web server, tj. na “kompjuteru” koji je dostupan 24 časa u toku dana. Web hosting je vrsta usluge koja Vam obezbeđuje zakup tog kompjutera (web servera) ili jednog njegovog dela za potrebe Vašeg web sajta.

Kvalitetan i pouzdan web hosting je veoma važan faktor za funkcionisanje svakog web sajta. Web hosting je osnova Vašeg web sajta i Vašeg online poslovanja. Nedostupnost servera ili njegov loš rad može upropastiti sve na čemu ste naporno radili godinama. Ako želite da Vaš web sajt i Vaše online poslovanje budu uspešni, morate strogo voditi računa pri odabiru pouzdane web hosting kompanije.

Pored osnovne funkcije da skladišti web sajt, web hosting takođe ima i neke druge funkcije koje su veoma bitne za rad Vašeg web sajta. Npr. manipulacija email nalozima, podešavanje DNS-a i zapisa, konfigurisanje servera ili dela servera koji ste zakupili, kreiranje backup-a… Mnoge od tih opcija možete samostalno kontrolisati kroz kontrolni panel Vašeg web hosting paketa, od kojih je, već dugi niz godina, najpoznatiji i sa najvećim brojem korisnika, cPanel.

Neke od mogućnosti cPanel-a:
• Upravljanje email nalozima (kreiranje novih email adresa, preusmeravanje, automatski odgovor…)
• Manipulacija sa fajlovima i folderima na serveru (brisanje, kreiranje novih, izmena, kompresovanje…)
• Upravljanje sa domenima, poddomenima i parkiranim domenima
• Upravljanje sa bazom podataka
• Kreiranje kopije web sajta (Backup podataka)
• Pregled statistike posećenosti web sajta (AWStats, Webalizer…)
• Automatska instalacija scripti
• Upravljanje sigurnosnim aspektima

Scroll