Web aplikacije

Web aplikacije

WEB aplikacije, kao što samo ime kaže, to su aplikacije na webu, odnosno napredna web rešenja kojima se pristupa iz web browsera (Chrome, Firefox, Safari… ) i koja nisu kreirana ni na jednoj postojećoj platformi (eng. custom website development). Kompletan kod, sve opcije i mogućnosti su razvijane od početka i kao takve u potpunosti su prilagođene Vašim potrebama.

Razvoj i sve veća dostupnost interneta, kao i razvoj novih tehnologija doprinosi sve većoj popularnosti i sve većim zahtevima za web aplikacijama.

Neke od prednosti web aplikacija u odnosu na standardne desktop aplikacije:
• Za korišćenje web aplikacije nije potrebno nikakvo tehničko predznanje. Dovoljno je osnovno poznavanje korišćenja računara i Interneta.
• Za pristup web aplikaciji je potreban samo web browser.
• Za rad web aplikacije nije potreban određeni operativni sistem.
• Ne postoji potreba za dodatnim softverom, a samim tim nema potereba za dodatnim instalacijama i komplikovanim podešavanjima.
• Jednostavniji pristup sa bilo koje lokacije u svetu.
• Mogućnost pristupa sa različitih uređaja (desktop i laptop računari, mobilni telefoni, tablet uređaji).
• Lakše i jeftinije održavanje

Neke od vrsta web aplikacija koje smo izrađivali za svoje klijente:
CMS (Content management system)
Sistem za upravljanje sadržajem.

Newsletter sistem
Sistem za personalizovano slanje velikog broja email poruka krajnim kupcima ili korisnicima usluga.

B2B (Business to Business) sistem
Sistem koji omogućava kompanijama da obavljaju međusobne poslovne aktivnosti. Npr. kada prodavac robe na veliko, prodaje robu prodavcu na malo.

B2C (Business to Consumer) sistem
Sistem koji omogućava kompanijama da prodaju svoju robu ili usluge krajnjim potrošačima.

Evidencija članstva
Sistem za evidenciju članova za sindikalne organizacije

Scroll