Uslovi korišćenja web sajta i usluga

Uslovi korišćenja web sajta i usluga

Hvala Vam što ste posetili atec.rs web sajt. Vaš pristup, kao i korišćenje atec.rs web sajta podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem atec.rs web sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja, molimo Vas da napustite atec.rs web sajt.

Uslovima korišćenja utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga i servisa ATEC Technologies od strane fizičkih lica, preduzetnika i pravnih lica. Uslovi korišćenja usluga i servisa su obavezujući za ATEC Technologies i sve korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako se ugovorom ATEC Technologies i korisnik ne dogovore drugačije..

 

Autorska prava

Sav sadržaj (tekstove, fotografije, audio i video materijale, baze podataka, programerski kod) na atec.rs web sajtu je u vlasništvu ATEC Techologies ili su na web sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela www.atec.rs web sajta, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je krivičnom gonjenju.

Zaštita podataka

ATEC Technologies se obavezuje da u granicama tehnički raspoloživih resursa, a u skladu sa svetskim priznatim standardima, preduzme sve mere u cilju zaštite integriteta podataka na atec.rs web sajtu, na korisničkim nalozima klijenata, kao i zaštiti integriteta podataka preuzetih od klijenata. Bezbednost atec.rs web sajta kao i svih ATEC Web Hosting servera osigurana je proverenim antivirusnim sistemima, naprednim firewall rešenjima, kao i konstantnim praćenjem i kontrolom servera.

Linkovi na druge web stranice

ATEC Technologies web sajt se sastoji od autorskih sadržaja, sadržaja partnera i linkova ka drugim web lokacijama. Sve sadržaje na ATEC Technologies web sajtu koristite na sopstvenu odgovornost. ATEC Technologies ne snosi odgovornost ni za kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu posećivanjem linkova i stranica koje se ne nalaze na atec.rs web sajtu, kao i na dešavanja na koje objektivno ne može da deluje i koje su van tehničkih mogućnosti ATEC Technologies.

Izmena uslova korišćenja

ATEC Technologies zadržava pravo da bilo kada i bez dodatnog obaveštenja izmeni ove uslove korišćenja web sajta. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu www.atec.rs. Korisnik se obavezuje da povremeno poseti atec.rs web sajt i pročita ove uslove korišćenja kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama. Ukoliko korisnik nastavi da koristi web sajt i usluge ATEC Technologies-a nakon bilo koje nove verzije uslova korišćenja web sajta, podrazumeva se da je iste prihvatio kao važeće.

ATEC Technologies

Scroll