Komunalna policija

websajt-komunalna-policija
vebsajt-komunalna-policija
web-sajt-komunalna-policija

  • Klijent: Komunalna policija grada Kruševca
  • Delatnost: Održavanje komunalnog reda...
  • Lokacija klijenta: Kruševac
  • Godina izrade: 2013.
  • Web sajt zasnovan na: Joomla
  • Responzivni web sajt: Da

TEHNOLOGIJA IZRADE WEB SAJTA:

HTML, 

jQuery, 

MySQL, 

PHP, 


Održavanje komunalnog reda


Scroll