Edukativni kutak „Victorious“

Web sajt za ekspertsku migraciju
Sajt za kurseve stranih jezika
Izrada web prezentacije Victorious


TEHNOLOGIJA IZRADE WEB SAJTA:

Bootstrap, 

CSS, 

HTML, 

jQuery, 

MySQL, 


Posetite web sajt

Škola stranih jezika i pripremne nastave


Scroll