Proces izrade web sajta

Proces izrade web sajta

Datum objave: 29. oktobra 2017.
Autor: Dejan Krstić


Proces izrade web sajta

Pokušaćemo da Vam u nekoliko koraka objasnimo kako se odvija proces izrade jednog standardnog web sajta.

Prvi korak – Odluka

Odmah na početku želimo da napomenemo da vaš web sajt treba da bude servis za Vas i za Vaše klijente. Nešto što će Vama poboljšati i olakšati poslovanje, a ujedno i predstaviti Vas na Internetu, a Vašim klijentima omogućiti da brže i lakše dođu do Vaših usluga ili proizvoda, do bitnih informacija u vezi Vašeg poslovanja ili da im olakšate komunikacuju i poslovanje sa vama. U slučaju da želite da posedujete web sajt samo iz razloga jer Vaša konkurencija ima svoj web sajt ili iz nekog drugog razloga nebitnog za poslovanje, onda jednostavno možete da preskočite čitanje ovog teksta, u tom slučaju Vam preporučujem da pročitate naš članak na temu “Zašto mi je potreban web sajt“. Naravno, ovo se ne odnosi na web sajtove koji za cilj imaju drugačiju namenu kao što su npr. web portali, social network (društvene mreže) web sajtovi i sl.

Neko će u postupak izrade web sajta ući ubeđen da mu je web sajt nepotreban trošak, ne računajući da mu je prisustvo na Internetu šansa da svoje poslovanje drastično uveća ili jedna od retkih mogućnosti da sačuva svoj opstanak na tržištu.

Možemo da zaključimo da jedina ispravna odluka da posedujete sopstveni web sajt treba da bude donešena na osnovu vaših poslovnih aktivnosti, dugoročnog planiranja, načina nastupa na tržištu,  kao i na osnovu planova šta vašim novim web sajtom želite da postignete. Računajući i to što sopstvenim web sajtom interakciju sa klijentima, dostupnost i međusobno poverenje podižete na mnogo viši nivo.


Drugi korak – Planiranje

Čestu grešku koju prave novi vlasnici web sajta je nedovoljno ili loše planiranje. Mnogi vlasnici u procesu planiranja web sajta svoje vreme najviše utroše na dizajn, tj. izgled web sajta (boje, animacije, raspored elemenata…), a sasvim zapostave njegovu osnovnu svrhu, a to je funkcionalnost. Naravno da dobar dizajn ima velikog značaja za posetioca, naročito što je to prvo što se uoči kada neko poseti vaš web sajt, jer na osnovu dizajna posetilac stvara sliku o Vama. Dizajn je veoma bitan akspekt našeg života, prilikom kupovine nekog proizvoda (automobila, kućnih uređaja, garderobe…) prvo na šta ćete obratiti pažnju je dizajn tog proizvoda. Koliko puta vam se desilo da neki proizvod niste kupili samo iz razloga jer vam izgleda jeftino ili vam njegov izgled ne uliva poverenje. Slična situacija je i sa web sajtom, ako posetiocima vašeg web sajta on izgleda jeftino ili ne uliva poverenje, sami možete zamisliti šta će potencijalni klijent unapred misliti o vama, a ta prva slika i prvi utisak je često najbitniji i presudan u klijentovoj odluci. Naravno da dizajn web sajta ne mora da oslikava vašu firmu, kao što postoje mnogi dobri proizvodi sa ambalažom čiji dizajn nije na zavidnom nivou, pa se ipak takvi proizvodi i dalje prodaju, stim da bi dobra ambalaža sigurno uvećala njihovu prodaju, tako i postoje firme koje dobro posluju čak i sa loše dizajniranim i nefunkcionalnim web sajtom. U tom slučaju dobar web sajt bi im samo još više povećao obim poslovanja. Pošto možemo uzeti u obzir da će vaši potencijalni klijenti više puta posetiti vaš web sajt nego što će doći na vašu fizičku lokaciju, ili da će pre kontakta sa vam prvo posetiti vaš web sajt, onda je logično da taj prvi utisak koji se na taj način potencijalni klijent stiče o vama ne sme biti zanemaren.

Pored lepo dizajniranog web sajta, potrebno je da vaš web sajt bude i funkcionalan. Pod tim se podrazumeva da navigacija na web sajtu, broj stranica, informacije, izbor multimedijalnog sadržaja (fotografije, video snimci…) budu dobro osmišljeni i postavljeni kako bi posetilac veoma lako i brzo mogao da dobije sve potrebne informacije, a zbog kojih je i posetio vaš web sajt.
Veoma često mi se dešava da posetim neki web sajt sa željom da kupim ili da se informišem za neki određeni proizvod, ali odustanem iz razloga što ne mogu da nađem informacije koje mene kao kupca zanimaju. U tom slučaju uvek potražim drugi web sajt na kojem mogu naći potrebne informacije. Šta mislite, kada se odlučim za kupovinu, koji firmu ću odabrati? Ako se neko nije potrudio da svojim budućim klijentima pruži potrebne informacije o svojim uslugama ili proizvodima pre kupovine, postavlja se logično pitanje kako će se ta firma ophoditi prema klijentima nakon kupovine npr. u slučaju reklamacije ili usled potrebe za nekim savetom ili eventualno kada je potrebna neka tehnička podrška i pomoć.

Prilikom planiranja web sajta veoma je pametno, a i poželjno da posetite i analizirate web sajtove vaše konkurencije ili web sajtove sa sličnim načinom poslovanja. Uočite šta bi mogla da bude vaša prednost i kako bi vaše proizvode ili usluge mogli na bolji način da predstavite vašim posetiocima i budućim klijentima.


U svakom slučaju, ako se odlučite za naše usluge izrade web sajta, rado ćemo vam pomoći i preneti svo naše bogato iskustvo jer se ovim poslom bavimo skoro dve decenije i iza sebe imamo preko 200 uspešno završenih projekata.


Treći korak – Prikupljanje materijala

Po nama, ovo je jedna od najtežih faza u izradi web sajta i veoma često zna da bude razlog kašnjenja za završetak projekta.
Ma koliko vam na prvi pogled izgledalo lako, osmišljavanje kvalitetnih tekstova zna da bude veoma naporno i zahtevno. Uvek se mora naći kompromis između opširnih tekstova u kojima ima dosta informacija, a koje su posetiocima teški i zamorni za čitanje i između kraćih tekstova koje posetilac želi i može pročitati, a da kao takvi sadrže sve potrebne informacije. Tekstovi i informacije moraju da budu usklađeni sa ciljnom grupom. Primera radi, drugačije se pišu tekstovi koji za ciljnu grupu imaju mlađu populaciju, za razliku od tekstova kojima je ciljna grupa određena strukom.

Jedna od veoma bitnih stavki je odabir kvalitetnih fotografija, što po kvalitetu po pitanju rezolucije i kvalieta obrade fotografija, što po kvalitetu koji se ogleda u tome da svoj proizvod predstavite u realnom stanju i na onaj način koji bi odgovarao potencijalnom kupcu. Često se dešava da posetilac na postavljenim fotografijama ne može da uoči detalje koji su njemu bitni ili fotografija ne predstavlja pravu sliku kako taj proizvod izgleda u stvarnosti. Jedna od čestih grešaka je ta da je fotografija lošeg kvaliteta ili je fotografisano iz pogrešnog ugla. Često se dešava da se za više sličnih proizvoda koristi jedna ista fotografija, ili fotografija ne odgovara izgledu stvarnog proizvoda, a što potencijalne kupce može dovesti u zabludu.


Četvrti korak – Razvoj web sajta

Grafički dizajn
Nakon prikupljanja svih potrebnih informacija i materijala može se krenuti u proces izrade web sajta. Na osnovu želja i zahteva korisnika, kao i na osnovu delatnosti pristupa se izradi grafičkog dizajna. Veoma često dobijem pitanje zašto je delatnost vezana za sam dizajn i izgled web sajta. Zamislite npr. web sajt dečije igraonice sa sivim tonovima ili npr. web sajt advokatske kancelarije sa živopisnim i jakim bojama, sa obiljem šarenila, izgledalo bi malo neozbiljno i neprikladno, zar ne. Očekuje se da na web sajtu koji se npr. bavi uzgojem i prodajom sadnica, preovlađuju zemljane boje ili bar neke kombinacije zelene boje. Verujem da ste primetili da na većini web sajtova stomatologa i doktora preovlađuje plava boja.

Prilikom izrade grafičkog dizajna veoma je bitno uskladiti potrebe i želje klijenta sa tehničkim mogućnostima web sajta i tehnologijama koje se koriste. Tokom ovog procesa, u saradnji sa klijentom vrši se redizajn, prilagođavanje i raspored elemenata na stranicama.

Kodiranje
Pre nego što se krene sa kodiranjem web sajta, tj. prebacivanja grafičkog dizajna u HTML/PHP/CSS kod, veoma je bitno da je korisnik siguran da odobreni grafički dizajn u potpunosti zadovoljava njegova očekivanja i želje. Izmena elemenata i promena dizajna na web sajtu u procesu kodiranja zahteva mnogo više vremena nego u procesu dizajniranja.

SEO optimizacija
Ako ste se odlučili za SEO optimizaciju web sajta, proces kodiranja je pravo vreme za to. Npr. veoma je lakše uskladiti nazive fajlova, prvenstveno fotografija i njihovih ALT atributa u toku izrade, nego sve to ponovo raditi na završenom web sajtu.


Peti korak – Testiranje

Ovaj korak ne treba nešto posebno objašnjavati, većina testiranja se svodi na tehničke stvari sa kojima većina vlasnika novog web sajta nije upoznata, niti ima potrebu za tim. U toku testiranja traga se za mogućim nastalim greškama (funkcionalnost, nedoslednost, greške u programskom kodu…). Nakon toga sledi proces provere izgleda na različitim browser-ima (Chrome, Firefox, Safari…), na različitim operativnim sistemima (Windows, Mac-OS, Android, iOs…), kao i na različitim uređajima (monitor, tablet, mobilni telefon) i rezolucijama monitora i displeja. Provera dinamičkih delova web sajta kao što su razni formulari, kontakt forme i sl.


Šesti korak – Puštanje u rad

Nakon završetka svih pet koraka, sledi prebacivanje web sajta na server web hosting provajdera gde će vaš web sajt biti vidljiv za sve posetioce. Pre i nakon prebacivanja web sajta na hosting server, vrši se potrebno podešavanje parametara hosting naloga, kao i ostalih bitnih stavki koje su potrebne za nesmetan rad web sajta. Po potrebi i zahtevu klijenta vrši se instalacija SSL sertifikata i podešavanje web sajta za rad sa SSL sertifikatom. Nakon toga vrši se ponovna provera funkcionalnosti web sajta. U zavisnostosti od zahteva klijenta i od namene može se izvršiti napredna zaštita web sajta.


Sedmi korak – Promocija web sajta

Sada imate web sajt kakav ste želeli, uložilite ste određena materijalna sredstva, svoje vreme i trud, zadovoljni ste njegovim izgledom i funkcionalnošču. Ostaje vam najbitnije stavka zbog koje ste i ušli u proces izrade web sajta, a to su posetioci. Iskoristite sve načine promocije vašeg web sajta kao što su: dodavanje adrese web sajta na vašim vizit karticama, memorandumima, računima, katalozima, flajerima… Prisustvo na društvenim mrežama (Facebook, Twitter, Google+…) vam veoma može pomoći u promociji vašeg web sajta. Možete napraviti vaš Youtube kanal gde ćete zanimljivim i korisnim video snimcima povećati posećenost vašeg web sajta, a i time zainteresovati veliki broj posetioca za vaše proizvode i usluge.Scroll