Sistem za izdavanje i naplatu karata (Tiket sistem)

Sistem za izdavanje i naplatu karata (Tiket sistem)

Datum objave:7. septembra 2021.
Autor:Dejan Krstić

izdavanje naplata karata - Tiket sistem

 

Kompletan sistem se sastoji iz hardvera i odgovarajućih softverskih rešenja koji kontrolišu hardverski deo sistema, a koje smo mi su u potpunosti projektovali i razvili (isprogramirali) u skladu sa unapred definisanim zahtevima od strane klijenta.

 

Kontrola pristupa - dinopark bazen akvapark

 

sistem za naplatu karata dinopark bazene akvapark

 

kontrola pristupa semafor

 

Hardver se sastoji od ulazno/izlaznih terminala, računara sa termalnim štampačem za izdavanje (štampanje) ulaznica, fiskalnim štampačem za izdavanje fiskalnih računa, kao i sa serverom baze podataka.
Ulazno/izlazni terminali poseduju bar kod čitače koji su namenjeni skeniranju bar koda odštampanim na izdatim ulaznicama. Nakon skeniranja ulaznica ulazno/izlazni terminal, tj. namenski softver koji je instaliran, nakon komunikacije sa bazom podataka vrši proveru očitane ulaznice. Nakon utvrđivanja validnosti ulaznice vrši se otvaranje pešačke barijere i propuštanje posetioca u Dino park.
Pored validacije ulaznice na osnovu bar koda, ulazno/izlazni terminali poseduju i RFID čitače koji vrše validacu RFID kartica ili tagova. Za razliku od standardnih (štampanih) ulaznica koje se mogu iskoristiti samo jednom, RFID kartice ili tagovi se mogu koristiti za veći broj ulaza.

 

Program - aplikacija za izdavanje karata

 

Pored hardverskih komponenti, sistem čini i skup softverskih rešenja koja pored kontrole hardvera na ulazno/izlaznim terminalima, služe i za rad operatera prilikom izdavanja ulaznica, kao i za prikaz svih potrebnih statistika o izdatim ulaznicama.

 

naplata-karata-dino-park-krusevac

izdavanje-naplata-karata-bazen-dinopark-akvapark-muzej

sistem-za-izdavanje-naplatu-karataScroll