Inovacija u procesu odlučivanja: Predstavljamo novi sistem elektronske sednice za gradsku skupštinu

Inovacija u procesu odlučivanja: Predstavljamo novi sistem elektronske sednice za gradsku skupštinu

Datum objave:11. marta 2024.
Autor:Slađana Krstić

Elektronski sistem za glasanje

U današnje vreme, tehnologija sve više nalazi svoje mesto u svim aspektima našeg života, uključujući i način na koji donosimo odluke u javnom sektoru. Sa ponosom predstavljamo novi sistem elektronske sednice projektovan i razvijan za gradsku skupštinu grada Kruševca, napredno rešenje dizajnirano da unapredi efikasnost i transparentnost procesa odlučivanja na lokalnom nivou.

Ovo inovativno rešenje nije samo alat za glasanje, on je sveobuhvatno rešenje koje obuhvata poseban deo za administraciju i kontrolu sistema i procesa, interaktivni info panel za prikaz vitalnih informacija i poseban interfejs za odbornike koji učestvuju u radu skupštine. Njegova fleksibilnost i prilagodljivost omogućavaju da se lako implementira i koristi u skupštinama različitih veličina i struktura, pružajući podršku za dinamičan spektar potreba i zahteva.

Sistem elektronske sednice za  se sastoji iz tri nezavisna dela i to:

Administracija i kontrola elektronske sednice

Srce našeg sistema leži u njegovom robustnom administrativnom interfejsu, koji omogućava lako upravljanje procesom glasanja, od pokretanja tačaka dnevnog reda do finalizacije rezultata glasanja. Ovaj deo sistema pruža administratorima moćne alate za nadzor i kontrolu celokupnog procesa, osiguravajući da se sve aktivnosti odvijaju transparentno i u skladu sa propisima.

Administracija i kontrola sistema za glasanje

Info panel sa prikazom toka elektronske sednice i svih relevantnih informacija

Info panel je inovativna funkcija našeg sistema koja omogućava svim učesnicima, uključujući i javnost, da u realnom vremenu prate tok glasanja, tačke dnevnog reda, vreme izglaganja odbornika i prikaz rezultata glasanja. Ovaj panel služi kao digitalni prozor u proces odlučivanja, promovišući transparentnost i otvorenost koje su ključne za demokratsku participaciju i poverenje građana.

Elektronski sistem za glasanje - Info panel

 

Elektronski sistem za skupstinu- Info panel

 

Elektronsko glasanje odbornika

Deo za odbornike sistema elektronske sednice

Specijalno dizajniran interfejs za odbornike omogućava ne samo elektronsko glasanje, već i interakciju tokom skupštinskih sednica. Odbornici mogu lako da prate tačke dnevnog reda, da se jave za reč, da ukažu na povredu poslovnika ili da daju repliku, sve to kroz jednostavan i intuitivan korisnički interfejs. Ova funkcionalnost pojačava dinamiku i interaktivnost sednica, omogućavajući odbornicima da aktivno učestvuju u raspravi i procesu odlučivanja.

Elektronski sistem za skupstinu i glasanje

 

Elektronsko glasanje u skupštini

 

Elektronska sednica - diskusija

Prilagodljivost i budući razvoj
Naš sistem je dizajniran sa misijom da podrži skupštine u njihovim nastojanjima da postanu efikasnije, transparentnije i otvorenije. Zahvaljujući njegovoj prilagodljivosti, sistem može lako da se prilagodi specifičnim potrebama i zahtevima novih korisnika, osiguravajući da ostane relevantan i efikasan u svim okruženjima.

Predstavljanjem ovog sistema, nadamo se da ćemo unaprediti način na koji se odluke donose u gradskim skupštinama, omogućavajući odbornicima da efikasnije služe svojim zajednicama, a građanima da budu bolje informisani i više uključeni u procese koji oblikuju njihov svakodnevni život.

Inovacija je ključna za napredak, a sa našim novim sistemom elektronske sednice za gradsku skupštinu, korak smo bliže izgradnji transparentnijeg, efikasnijeg i demokratskijeg društva.Scroll