Dinamički web sajt

Dinamički web sajt

Ova vrsta web sajtova obezbeđuje interakciju sa posetiocima, mogu da prikupljaju informacije o posetiocu, kao i da prikazuju (generišu) određeni sadržaj u zavisnosti od aktivnosti posetioca. Posetilac može da pretražuje, sortira određeni sadržaj i da eventualno dodaje ili upisuje informacije koje su bitne vlasniku web sajta. Kod dinamičkih web sajtova,  posetiocu se eventualno može zabraniti pristup određenim stranicama ili dozvoliti pristup na osnovu njegovih korisničkih podataka. Mnogi dinamički web sajtovi imaju mogućnost izmene sadržaja od strane vlasnika bez poznavanja bilo koje od web tehnologija kao što su: HTML, CSS, PHP, JavaScript i sl. Takvi web sajtovi se nazivaju CMS (Content Management System), a što u prevodu znači “sistem za upravljanje sadržajem”.

Dinamički sajtovi se između ostalog mogu koristiti u sledećim slučajevima: Internet prodaja, B2B (business to business) poslovanje, web portali, web sajtovi sa čestim izmenama sadržaja, social network web sajtovi (društvene mreže), blogovi, web forumi i sl.

Prednosti dinamičkih web sajtova:
• Neograničena funkcionalnost.
• Mogućnost samostalne izmene sadržaja od strane vlasnika.
• Mnogi pretraživači (Google, Bing, Yahoo, Yandex i sl.) više cene i u većini slučajeva bolje rangiraju web sajtove sa dinamičkim (izmenjivim) sadržajem.
• Nov sadržaj privlači nove i zadržava starije posetioce.

Nedostaci dinamičkih web sajtova:
• Izrada ovakvih web sajtova zahteva više vremena, a samim tim i povećava cenu koštanja.
• Dinamički web sajtovi su podložniji napadima “hakera”.
• Zahtevaju povremene intervencije od strane stručnog lica (praćenje rada i funkcionalnosti web sajta, nadogradnja softvera, backup podataka, rešavanje sigurnosnih propusta i sl.)
• Zahtevaju napredniji sistem zaštite fajlova i baze podataka.

Scroll