Da li na svom web sajtu mogu koristiti fotografije, tekstove i druge sadržaje koji se mogu naći na Internetu?

Da li na svom web sajtu mogu koristiti fotografije, tekstove i druge sadržaje koji se mogu naći na Internetu?

Datum objave: 18. februara 2021.
Autor: atec_dev


Autorska prava na internetu

Odgovor na ovo pitanje može biti i da i ne jer umnogome zavisi na koji način ste došli do materijala koji želite da iskoristite na svom web sajtu. Ova oblast je prilično nedefinisana i umnogome zavisi od zakona države. Npr. neke države omogućuju korišćenje zaštićenog materijala u nekomercijalne svrhe ili za potrebe edukacije, dok kod drugih država to nije slučaj. U nekom slučaju fotografije, tekstove i sl. možete preuzeti i koristiti bez ikakve nadoknade, u drugom slučaju je potrebno da navedete izvor odakle ste materijal preuzeli, u trećem slučaju možete koristiti određeni materijal, ali ne smete da vršite bilo kakvu izmenu nad njim… Postoji veliki broj načina korišćenja autorskog materijala, ali, nažalost, nemamo dovoljno prostora i vremena da bismo detaljno opisali svaki od njih.

Za korišćenje ili preuzimanje bilo kog sadržaja sa Interneta potrebna Vam je saglasnost imaoca autorskih prava. Ta saglasnost može biti u vidu informacije postavljene na web sajtu, a što nekada može dovesti do problema, jer se te informacije mogu ukloniti ili promeniti. Druga mogućnost je da zahtevate pismenu saglasnost od imaoca autorskih prava ili da fotografiju kupite na nekom od pouzdanih web sajtova koji se time bave.

Npr. postoje mnogi web sajtovi na Internetu gde besplatno možete preuzeti i koristiti dostupne fotografije. U većini slučajeva fotografija se jednostavno preuzme bez mogućnosti da dobijete pismenu saglasnost autora za korišćenje istih. Ali, problem može nastati kada autor određene fotografije i nakon određenog vremena ukloni pravo na besplatno korišćenje, a da vi niste upoznati sa tim. Takođe, jedan od čestih problema je kada se ustanovi da je preuzimanje fotografije omogućio neko ko nema zvaničnu dozvolu autora ili je fotografija postavljena da bi se na taj način obavio neki vid prevare.

Jedan od primera koje Vam možemo navesti je primer našeg klijenta koji je preuzeo fotografiju sa web sajta svog dobavljača opreme. Fotografiju je preuzeo na osnovu dozvole i informacije postavljene na web sajtu dobavljača. Nakon određenog vremena, klijenta je kontaktirao pravi imaoc autorskih prava i zahtevao novčanu nadoknadu za korišćenje preuzete fotografije. U ovom slučaju, dobavljač je ima pravo da određenu fotografiju koristi samo na svom web sajtu i za svoje potrebe, a bez mogućnosti da to pravo prenese na treće lice. Naravno, klijent to nije mogao da zna, ali to ni na koji način nije sprečilo da ne plati autoru traženi iznos ili da snosi zakonske posledice. Pored ovog navedenog, postoje i mnogi drugi slučajevi zloupotreba ili prevara sa autorskim pravima.

Prilikom izrade web sajta, ATEC Technologies koristi sadržaj (fotografije, tekstove, video snimke…) u dogovoru sa klijentom, a koje nam klijent dostavi ili pošalje link ili informaciju gde isti možemo preuzeti. Mi se ne bavimo, niti smo u mogućnosti da vršimo proveru autorskih prava za sadržaj koji ste nam poslali. Tako da, u bilo kom slučaju, ne snosimo odgovornost za postavljeni sadržaj. Ali, uvek ćemo Vam u razgovoru i savetima rado pomoći i posavetovati Vas o najboljem rešenju, kao i o eventualnim mogućim problemima. Tako da bih Vas ovom prilikom zamolio da nas kontaktirate za sve što Vam u potpunosti nije jasno u vezi autorskih prava.Scroll