B2B Poslovanje

B2B Poslovanje

B2B (Business to Business) je obavljanje poslovnih aktivnosti između dve ili više kompanija ili pravnih lica. U većini slučajeva B2B predstavlja prodaju proizvoda i usluga drugim pravnim licima, tj. kada proizvođač ili prodavac na veliko prodaje svoju robu ili usluge drugoj firmi. Npr. kada uvoznik računarske opreme svoju robu prodaje prodavcima na malo, a koji tu robu dalje plasiraju u svojim maloprodajnim objektima.

Pored B2C portala, B2B portali danas čine osnovu elektronskog poslovanja, tj. poslovanja preko Interneta. Takav način poslovanja je doveo do povećanja brzine i reakcije firmi u odnosu na stari vid poslovanja. Udaljenost poslovnih subjekata je prestala biti ograničavajući faktor i omogućilo je firmama da učestvuju i da se bore za tržište na globalnom nivou.

Prednosti B2B poslovanja su sledeće:
• Smanjenje troškova poslovanja.
• Povećanje produktivnost i efikasnosti poslovanja.
• Povećanje konkurentnosti na tržištu.
• Borba za tržište na globalnom nivou.
• Efikasnije predstavljanje proizvoda i usluga potencijalnim klijentima.
• Dostupnost 24 časa dnevno. Ne postoji ograničenje u radnom vremenu.
• Poboljšana interakcija sa klijentima.
• Mogućnost praćenja željenih statističkih podataka.

Scroll